Tele

Tele är ett brett segment som egentligen innefattar alla klenspänningsinstallationer. Det handlar då om funktioner såsom styr, tal, larm och kommunikation.

Våra vanligaste installationsarbeten består av:

  • Datanätverk
  • Inbrottslarm
  • Antenn
  • Rikstelefon
  • Passersystem för dörröppning och porttelefon