Tele

Teleinstallationer


Tele är ett brett segment som egentligen innefattar alla klenspänningsinstallationer.

Det handlar då om funktioner såsom styr, tal, larm och kommunikation.

Våra vanligaste installationer är datanätverk, inbrottslarm, antenn, rikstelefon samt passersystem för dörröppning och porttelefon.