Rörpost

Vi är ett av få svenska företag som projekterar, installerar och underhåller rörpostsystem. Rörpost är fortfarande det mest säkra sättet att transportera prover, dokument eller kontanter, lokalt i en byggnad eller mellan byggnader. Förutom flera industrier och butiker i södra Sverige är en god referens Universitetssjukhuset i Malmö, (UMAS) som är vårt största installerade rörpostsystem.