Larm

Larminstallation


Inbrottslarm har funnits i vår verksamhet sedan 1988. Vi innehar givetvis polisgodkännande för uppkoppling mot larmcentral med väktarutryckning.

Kopplar och förmedlar mot larmcentraler såsom Avarn, SOS Alarm, Nokas eller Lövestad.

Utför anläggningar både för privatbostäder och företag. Även tillfällig larmanläggning för exempelvis byggarbetsplats.

Brandlarm och högre klassade inbrottslarmanläggningar via sammarbetspartner, därmed heltäckande.