KNX Automation

Automation – KNX


Erfar projektering, felsökning och installation av marknadens mest betydande system, KNX.

För rena belysningsanläggningar innehas kunskap och verktyg att arbeta i rena Dali-system eller kombinerade KNX-Dali.

För mindre helt trådlösa anläggningar arbetar vi med systemen Wiser eller Plejd.