Elinstallationer

Detta är vårt primära arbetsområde och vi är behöriga för alla typer av starkströmsinstallationer. Alla installationer utförs med tanke på elsäkerhet, svensk standard, praxis, rätt och bra materialval samt dess miljöpåverkan.

Vi utför alla typer av elinstallationer i alla miljöer, från vardagsrum till smutsig industri. Fastighetsautomation och belysingsstyrning med KNX– och DALI är också en del av vårt kompetensområde.