Elinstallation

Elinstallationer


Vårt primära arbetsområde är elinstallationer och vi är behöriga för alla typer av starkströmsinstallationer.

Belyser vår stora erfarenhet av belysningsinstallationer i de flesta miljöer, både utomhus som inomhus. Tillhandahåller projektering och belysningsberäkningar där så önskas.

Alla installationer utförs med tanke på elsäkerhet, svensk standard, praxis, rätt- och bra materielval samt dess miljöpåverkan.

Erfar arbete i de flesta miljöer, bostäder, jordbruk och industri.

Vi utför eller förmedlar traditionella konsultuppdrag såsom belysningsanläggningar, projektering,  dimensioneringsberäkningar samt upprättande av CAD-ritningar.